yhteystiedot

YHDISTYS

Valtakunnan Evankeliumi ry on evankeliointi- ja lähetystyötä tekevä yhdistys.

Yhdistys on perustettu v 2002. Työ on painottunut Venäjällä ja Baltiassa tehtävään työhön. 

Työ sisältää evankeliointi-, opetus- ja avustustyötä sekä materiaalin hankkimista ja levitystä kohdemaissa

 

YHTEYSTIEDOT

VALTAKUNNAN EVANKELIUMI RY
Parkanonkatu 23 C 12, 33720 Tampere
Puh: 040 5819662
sähköposti: info@very.fi
Kotisivu:  very.fi
Y-tunnus:  2217545-0

Pankkiyhteys: FI21 5730 0820 1809 47

Juha Kotisaari
Toiminnanjohtaja
Sähköposti: juhakotisaari@gmail.com
puh:  +358 (0)40 5819662

TUKEMINEN

Keräystili FI:  FI92 5730 0820 5183 93, OKOYFIHH 

Luvan saaja: Valtakunnan Evankeliumi ry. Luvan nro: , RA/2021/43

Varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla ruoka- tai muun humanitaarisen avun hankintaan ja sen kuljettamiseen avustuskohteisiin (esim. kuljetuskaluston ja varastotilojen ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen). Varoja käytetään myös tilaisuuksien järjestämiseen, evankeliointi- ja lähetystyön tukemiseen ja mahdollistamiseen, kuten matka- ja majoituskuluihin sekä tilavuokriin. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään kaikille ilmaisten kristillisten ohjelmien tekemisestä ja tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Varoja käytetään myös tukemaan kristillisten järjestöjen ja seurakuntien evankeliointi- tai lähetystyöstä aiheutuvia kustannuksia (esim. lähettien matkakustannukset kohdemaahan tai -alueelle). 

Viitteet:

- suurin tarve               110

 Kiitos tuestasi evankeliumin levittämisen hyväksi! 


Ota yhteyttä