yhdelle vähimmistä

SomistekuvaSomistekuvaSomistekuva

RUOKA-, VAATE- JA MUU APU BALTIAN MAIHIN

- Köyhien perheiden avustaminen ruoka- ja vaatelahjoituksin.
- Seurakuntien suorittaman humanitaarisen työn tukeminen.
- Kristillisten kuntoutuskeskusten tukeminen.
- Avustukset toimitetaan pääsääntöisesti suoraan kohteisiin.
- Avustuskuljetukset tapahtuvat kuukausittain. 

 

KUNTOUTUSKESKUKSET

Kristillisiin kuntoutuskeskuksiin tuleville miehille ja naisille tarjotaan 9-12 kk majoitus ja ylläpito sekä työpalvelu esim puuverstaassa tai maataloustöissä.

Keskusten kautta entiset alkoholistit ja narkomaanit saavat paremmat valmiudet asettua normaaliin elämään yhteiskunnassa.

Keskuksissa annettava hengellinen ja henkinen tuki on ollut ratkaiseva tekijä kuntoutumiselle. 

Keskukset toimivat lähes täysin lahjoitusten varassa.