Public School Teachers - Latvia 01.05.2012

Latvia, Riika 20.-22.4.2012
 
Public School Teachers - Latvia

Osallistumisemme Latvian uskonnonopettajien Kevätkonferenssiin oli jatkoa vuotta aiemmin aloitetulle yhteistyölle. Silloin Leevi Ahopelto opetti yleisesti koulutyön merkityksestä ja arvokasvatuksen tärkeydestä nuorten ja lasten parissa. Nyt saimme opetusaikaa lisää eli yhteensä viisi tuntia. Leevi Ahopelto opetti lasten tavoittamisesta evankeliumilla antaen käytäntöön sovellettavia esimerkkejä. Kari Korhonen oli toinen luennoitsija ja hän puhui erityisnuorten tavoittamisesta.


 


Vastaanotto oli erinomainen. Useat opettajat tulivat tilaisuuksien jälkeen kysymään mahdollisuutta Leevi Ahopellon tai Kari Korhosen vierailulle heidän omissa kaupungeissaan. Opettajat olivat valmiita järjestämään omilla kouluillaan tilaisuuksia joihin kerättäisiin useammastakin koulusta mukaan oppilaita. Koska uskonnonopetus on sallittua Latviassa ainoastaan 1-3 luokilla on lasten tavoittaminen erityisen tärkeää. Monet opettajat sanoivat myös kuinka heillä itsellään ei ole valmiuksia puhua oppilailleen huumemaailman vaarasta ja kaikki tiedostivat sen olevan tämän hetken suuri haaste nuorison keskellä.


 


Konferenssi johon osallistuimme on ”Latvian Kristillisen Mission” järjestämä ja se on ainoa taho joka pätevöittää opettajia uskonnonopetukseen Latviassa. Yhdistys on allianssipohjainen ja sen yhteyteen kuuluu yli 30 seurakuntaa eri kirkkokunnista. Yhdistyksen johtaja on Slava Altuhovs joka johtaa myös suurta leirikeskusta jossa vierailee vuosittain 3000 lasta ja nuorta. Yhdistyksen kansainvälinen johtaja on Petr Samoilich joka vastaa uskonnonopettajien koulutusilaisuuksista. Hän toimii myös Rigan Baptistiseurakunnan johtavana pastorina.


 


Latvian kouluista ainoastaan 8-10:ssä prosentissa opetetaan kristinuskoa. Konferensseihin joita järjestetään kolme kertaa vuodessa osallistuu n 300-500 opettajaa kerrallaan. Konferenssin järjestävä johtaja, pastori Petr Samoylich, sanoi näiden opettajien tavoittavan 12 000 lasta opetuksensa kautta. Nämä 12 000 lasta ovat ”meidän pyhäkoulumme” oli hänen viestinsä. Petr Samoylichin näkynä on nimenomaan evankeliumin levittäminen lasten ja nuorten pariin koulujen kautta ja hän sanoi olevansa valmis myös auttamaan tilaisuuksien järjestämisessä kouluille mikäli tahdomme tulla.


 


Tarve ja mahdollisuus mennä eteenpäin tästä ”evankeliumin ovesta” on ilmeinen. Tulevana syksynä ja talvena tulemme tekmään voitavamme tässä asiassa.


 


Juha