SUURI JEESUS 05.03.2024

22.2.2024 Tampere
 
SUURI JEESUS

Helmikuun Suuri Jeesus kokouksen alussa Algerialaissyntyinen evankelista Omar Taleb toi rohkaisevan sanan siitä kuinka Jumala haluaa tehdä uutta elämässämme ja rukoili Pyhän Hengen läsnäolon hallintaa kokoukseen. 


Jarkko ja Maiju Juusela johtivat väkeä ylistykseen ja seuraavaksi evankelista Katja Lindeman kertoi siitä kuinka uskoontulo toi muutokseen hänen elämäänsä sekä julisti evankeliumia Jeesuksesta.   


Puhujavieraana ollut Mika Särkkä toi puheessaan esiin Herran edessä olemisen tärkeyttä, Jumalan antaman näyn toteutumisen odottamista sekä Herrassa riemuitsemista profeetta Habakukin kirjan sanoman mukaan. Uskonhenkinen ja positiivinen viesti korosti Jeesuksen suuruutta ja kaikkiriittävyyttä.


Rukouspalveluun tuli jälleen monia Herralta apua hakevia Jumalan kosketusta etsiviä ihmisiä. Saimme viettää hienon illan Herran Hengen läsnäolossa ja monet tulivat jälleen autetuiksi. Kunnia kaikesta Herralle!