Riian kaupunginvaltuutettujen luona 10.02.2015

Riika 22.1.2015
 
Riian kaupunginvaltuutettujen luona

Marraskuussa saimme Helluntaipiispa Nikolai Gribs:iltä kutsun Leevi Ahopellon ja Jukka Mäkisen kanssa tulla vierailemaan Latvian parlamentissa kokoontuvaan ”Riian kaupungin kristillisten asioiden neuvostoon”. Neuvoston toimenkuvaan kuuluu toimia valtuustoon nähden neuvoa-antavana, yhteyttä pitävänä ja aloitteita tuovana elimenä koskien yhteiskunnan moraalista ja henkistä kehitystä. Se myös vahvistaa ja integroi kristillisiä arvoja yhteiskuntaan, sekä toimii seurakuntien ja järjestöjen edustajana ja etujen valvojana Riian valtuustossa. Sillä on myös  muita vastuualueita sosiaalisten ym aloitteiden suhteen. Neuvoston jäsenistöön kuuluu valtuustosta sosiaalipuolen johtajia sekä opetus-, kulttuuri- ja urheiluviraston johtaja. Kristillisten seurakuntien edustajia on Latvian roomalaiskatolisen kirkon kardinaalista lähtien eri kirkkokuntien johtajia ja piispoja sekä eri seurakuntien johtajia. Kaikkiaan neuvoston vaikutusalaan kuuluu noin miljoona Latvian asukasta.

 

Saimme tunnin ajan esitellä Helluntaiseurakuntien Suomessa tekemää koulutyömallia ja sen laajenemista myös muihin maihin sekä Latviassa tekemäämme koulutyötä jonka kautta olemme tavoittaneet jo n 7000 lasta ja nuorta viimeisen kahden vuoden aikana. Vastaanotto oli erittäin hyvä ja kiinnostunut ja poiki myös heti joitakin kutsuja tulla uudelleen vierailemaan. Neuvoston mielipide oli että he ryhtyvät jatkossa keskustelemaan miten heidän tulisi tämän asian kanssa edetä.

 

Vierailu oli ajankohdaltaan hyvä sillä neuvosto samassa kokouksessa käsitteli juuri jotain muuta yhteiskunnan moraalia uhkaavaa aloitetta. Kristillisten arvojen vahvistaminen lasten ja nuorten elämässä on elämää suojaavana tekijänä ja siunauksena koko kansalle. Puheenjohtana kokoukselle toimi Riian valtuuston jäsen Janis Smits.


Juha Kotisaari 

Somistekuva

Somistekuva