yhteystiedot

YHDISTYS

Valtakunnan Evankeliumi ry on evankeliointi- ja lähetystyötä tekevä yhdistys.

Yhdistys on perustettu v 2002. Työ on painottunut Venäjällä ja Baltiassa tehtävään työhön. 

Työ sisältää evankeliointi-, opetus- ja avustustyötä sekä materiaalin hankkimista ja levitystä kohdemaissa

 

YHTEYSTIEDOT

VALTAKUNNAN EVANKELIUMI RY
Parkanonkatu 23 C 12, 33720 Tampere
Puh: 040 5819662
sähköposti: info@very.fi
Kotisivu:  very.fi
Y-tunnus:  2217545-0

Pankkiyhteys: OP - FI21 5730 0820 1809 47

 

Juha Kotisaari
Toiminnanjohtaja
Sähköposti: juhakotisaari@gmail.com
puh:  +358 (0)40 5819662

TUKEMINEN

Keräystili: OP - FI92 5730 0820 5183 93 

Viitteet:
- suurin tarve               110
- humanitaarinen       1122
- Viron työ                  2600
- juutalaistyö              2888
- vähemmistökansat  1177


Rahankeräysluvan tiedot 

Lupa voimassa Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialueella.

Luvan saaja: Valtakunnan Evankeliumi ry. Myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos. Luvan nro: RA/2018/1084, 13.11.2018. Toimeenpanoaika: 1.1.2019-31.12.2020. Toimeenpanoalue: Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialue. Käyttötarkoitus: Yhdistyksen suorittaman humanitaarisen avun hankinta, varastointi, kuljetus ja jakaminen avustuskohteisiin. Lähetystyöstä syntyvien kulujen korvaaminen. Kotimaan toimintojen ylläpitokustannukset. Kuljetuskaluston hankinta ja ylläpito. 

Kiitos tuestasi evankeliumin levittämisen hyväksi! 


Ota yhteyttä